VODJA ODDELKA QUALITY ASSURANCE (QA)

Ključne odgovornosti in opis delovnih nalog

 • Vodenje, organiziranje in optimiziranje postopkov ter dnevnih aktivnosti v oddelku Quality Assurance.
 • Priprava, optimiziranje in izvedba načrtov testiranj v skladu s produktno strategijo podjetja.
 • Poročanje o napredku, načrtih, težavah in rezultatih testiranj.
 • Svetovanje in sodelovanje z drugimi oddelki podjetja z namenom zagotavljanja visokih standardov kakovosti.

Zaželena znanja in kompetence

 • Izkušnje s področja vodenja in organiziranja oddelkov.
 • Svetovanje pri izdelavi testne ter ostale dokumentacije produktov.
 • Spremljanje sistemov kazalnikov kakovosti in poročanja.
 • Uravljanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih napodročju kakovosti.
 • Razumevanje delovanja kompleksnih naprav (strojna oprema,programska oprema in elektronika).
 • Izkušnje z orodji za evidentiranje napak (issue tracking/bug tracking system).
 • Izkušnje z orodji za obdelavo besedila in dokumentnih sistemov (Office 365).
 • Zaželene izkušnje z orodji za verzioniranje programske opreme (GIT, SVN).
 • Jasno in jedrnato pisno in ustno izražanje.
 • Visoka stopnja natančnosti in odgovornosti.
 • Naravnanost k ciljem, motiviranost in profesionalni pristop.
 • Sposobnost dela pod pritiskom in sledenje časovnim rokom.
 • Aktivno znanje angleškega jezika.

Prednost pri zaposlitvi imajo kandidati z izobrazbo spodročja strojništva, mehatronike, računalništva, elektro smeri ali ustrezno primerljivimznanjem.

Kaj ponuja podjetje

 • Stimulativno in dinamično delovno okolje.
 • Priložnost dela s sodobnimi tehnologijami in nenehnim pridobivanjem znanja.
 • Možnost osebnega razvoja, napredovanja ter stimulativno plačilo.
 • Sodelovanje pri razvoju tehnološko zahtevnih produktov.

If you are proactive, reliable and interested in working in our company, send us your CV to jobs@guardiaris.com.